Szanowni Państwo,
Mając na względzie stały rozwój oferowanych usług informujemy, że w dniu 29.03.2015 r. zmianie ulegnie wizualizacja stron logowania
do bankowości elektronicznej. W/w zmiana nie wpłynie na obecną funkcjonalność jak i wizualizację bankowości elektronicznej już po zalogowaniu do systemu.
Prosimy o zapoznanie się z nowym wyglądem stron logowania
TUTAJ


Autoryzacja





Bezpieczeństwo

Pamiętaj! Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź:

1. Czy adres strony do logowania rozpoczyna się od https://
2. Czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane - w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki.
3. Czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla SGB-Bank S.A. i jest on ważny.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników.
W szczególności prosimy zadbaj aby:

1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego – regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.
4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej nie pozostawiaj karty mikroprocesorowej w czytniku podłączonym do komputera
5. Regularnie zmieniać swoje Hasło.
6. Natychmiast zmieniać swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

Pamiętaj! Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła tokena, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z Doradcą Infolinii Banku – 801 34 00 08 lub (+48) 61 647 28 90 (dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy).

UWAGA
Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie
Związku Banków Polskich