PRZYPOMINAMY
Bank nie wysyła drogą e-mailową linków do stron banku oraz do serwisu transakcyjnego lub serwisu mobilnego oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych.
Bank nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.

Jeśli w procesie logowania otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Informujemy, że szczegóły dotyczące funkcjonowania przelewów w godzinach granicznych dla przelewów Elixir oraz Sorbnet prezentowane są przez system podczas realizacji dyspozycji oraz na stronie internetowej Banku.


Szanowni Państwo przypominamy,
Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła tokena, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa.


BEZPIECZEŃSTWO LOGOWANIA


Pamiętaj! Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź:

  1. Czy adres strony do logowania rozpoczyna się od https://
  2. Czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane - w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki.
  3. Czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla SGB-Bank S.A. i jest on ważny.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników. W szczególności prosimy zadbaj aby:

  1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
  2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
  3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego - regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.
  4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej nie pozostawiaj karty mikroprocesorowej w czytniku podłączonym do komputera.
  5. Regularnie zmieniać swoje Hasło.
  6. Natychmiast zmieniać swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

Pamiętaj! Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła tokena, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa.


W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z Doradcą Infolinii Banku - 800 88 88 88 lub (+48) 61 647 28 46 (dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy).

UWAGA
Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronach: