BEZPIECZEŃSTWO LOGOWANIA


Pamiętaj! Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź:

 1. Czy adres strony do logowania rozpoczyna się od https://
 2. Czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane - w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki.
 3. Czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla ceb.sgb.pl i jest on ważny.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników.

 1. Bank nie wysyła drogą e-mailową linków do stron banku oraz do serwisu transakcyjnego lub serwisu mobilnego oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych. Bank nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.
 2. Jeśli w procesie logowania otrzymasz komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, niezwłocznie zawiadom bank oraz wstrzymaj się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.
 3. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
 4. Unikaj korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
 5. Korzystaj wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego - regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.
 6. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej nie pozostawiaj karty mikroprocesorowej w czytniku podłączonym do komputera.
 7. Regularnie zmieniaj swoje Hasło.
 8. Natychmiast zmień swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z Doradcą Infolinii Banku - 800 88 88 88 lub (+48) 61 647 28 46 (dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy).

UWAGA
Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie: